Nový misijní kalendář přibližuje práci českých misionářů

Stolní Misijní kalendář na rok 2019 je již k dispozici! Svým zaměřením nám připomíná, že v říjnu oslavíme Mimořádný misijní měsíc, jehož význam ve svém úvodním slově vysvětluje arcibiskup Jan Graubner. Kalendář proto představuje naše misionáře aktuálně působící v zahraničí. Prostřednictvím autentických fotografií, zaslaných samotnými misionáři, se seznámíte s mužskými i ženskými komunitami, které mají na starosti šíření Kristova poselství ve světě. Navštívíte téměř všechny kontinenty a desítku zemí. Kalendář má jmenné a liturgické kalendárium s dostatkem místa pro vaše poznámky, nově obsahuje také Plánovací kalendář a přehled na rok 2020.

Objednat jej můžete v Národní kanceláři, přes svého diecézního ředitele nebo v katalogu materiálů. Pokud byste chtěli mít kalendář ve větším množství dostupný ve svém kostele, požádejte prosím svého duchovního správce, aby se v případě zájmu o větší počet kusů obrátil na příslušného diecézního ředitele nebo Národní kancelář.

Dary za kalendář podporují projekty Papežského misijního díla dětí.