Ohlasy na Misijní neděli 2014 z České republiky a ze zahraničí

Do oslav Misijní neděle se zapojilo mnoho farností, společenství, Misijních klubek, jednotlivců i rodin. Zde Vám představujeme alespoň některé ohlasy, které pomohou přiblížit atmosféru toho světového dne misií:

Misijní klubko č. 178 „Veselá společnost“ ze Semil:

V neděli 19. října jsme spolu s celým světem oslavili Světový den modliteb za misie – Misijní neděli. V předvečer jsme se zapojili do vytvoření Misijního mostu modlitby, nedělní mši svatou děti obohatily obětním průvodem, ve kterém přinášely symboly jednotlivých světadílů a také dary za Semily a za celý svět spolu s vybranou sbírkou na misie a s obětními dary – chlebem a vínem. V Misijním jarmarku® před kostelem prodávaly děti bohatou nabídku podzimního zboží (jablečný mošt, džemy, šťávy, ořechy, šípky, bylinky), ale také napečené dobroty, drobnosti pro radost a misijní materiály. Na jarmarku se vybralo 10 380 Kč. Na webových stránkách www.vesela-spolecnost.webnode.cz najdete odkaz na fotogaleri.

Klára A. Svobodová, Benešov u Semil

Tišnov:

Ahoj, zvládli jsme Misijní neděli se slavnostním průvodem, s obětním průvodem s dary i Misijní jarmark®! Vybrali jsme asi 14,5 tis. Kč a děti měly v kasičce Klubka 1110 Kč. Tak to je naše radost, že se to vydařilo!!  A největší radost? Tentokrát nás pochválil manžel, že to bylo pěkné oživení, zajímal se dokonce, kolik se získalo. Úžasný posun od jara, kdy nechtěl o misiích nic slyšet… A byla pochvala od našich obou kněží, tak si toho vážím.

Újezd u Brna:

Ahoj, máme velkou radost. Na Misijním jarmarku® jsme vybrali 25 000 Kč, víc než dvojnásobek oproti loňsku. Vše se povedlo podle našich představ.

Vyškov:

„Já už se ve svém věku pro máloco nadchnu, ale tohle bylo opravdu nádherné.“ Řekl jeden 85 letý účastník kostýmovaného obětního průvodu na Misijní neděli.

„Tohle nebyl jen obyčejný průvod, to byl průvod srdcem.“ Reagoval na totéž jeden dospělý ministrant.

Kostýmované obětní průvody se rozšiřují do stále dalších obcí, kde dříve nic podobného neznali. Někteří kněží dostávali návrh na prožití Misijní neděle spolu s kalendáři.

Dolní Dobrouč:

Na Misijní neděli zavítal do dobroučské farnosti královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, jenž udělil 19 biřmovancům svátost biřmování v kostele sv. Mikuláše. Slavnostní bohoslužbu doprovodil liturgický tanec. S děvčaty ho připravila jedna z biřmovaných, Andy Matyášová. U příležitosti Světové misijní neděle jsme současně uspořádali Misijní koláč® , jehož výtěžek byl rekordních 12 070 Kč. Fotogalerii ze slavnosti lze prohlédnout na stránkách dobroučské farnosti.

Misijní klubko č. 71 z Brna:

Při bohoslužbě na Misijní neděli 19.10. proběhl v kostele sv. Augustina slib nových členů Misijního klubka CMcZŠ spojený s Misijním jarmarkem® a výstavou. V kostýmech, které reprezentovaly jednotlivé kontinenty, přinášely děti dary s prosbami za misie. Výtěžek Misijního jarmarku® byl 5200 Kč.

1617454_10202298238210983_4928697982699733632_o (2) 10603979_10202298254131381_7424173474846205037_o (2) 10733953_10202298295252409_6366196785412079471_o (2)

Facebook PMD:

Další bohaté informace naleznete na Facebooku PMD.

Audio:

Audio nahrávka kázání ze mše svaté na Misijní neděli, jejíž hlavním celebrantem byl P. Jiří Šlégr, je k dispozici zde.

Slovensko:

Na Slovensku se podle slov Národního ředitele PMD, P. Viktora Jakubova, také připojili k našemu Misijnímu mostu modlitby. Jsme si tedy blízko nejen hranicemi ale i misijní modlitbou.Co připravili na Misijní neděli, vidíte zde: http://misijnediela.sk

Papua-Nová Guinea:

Zdravím z Papuy-Nové Guiney. Děkuji za váš email týkající se „Misijního mostu modlitby“. Ano, zúčastnili jsme se tohoto řetězce (mostu) ve velkém počtu. Poslal jsem veškeré informace do všech diecézí, farností, kongregací, škol. Mám už několik zpráv, že mnoho rodin ve farnostech zorganizovalo v 9 hodin večer společné modlitby.

Např. v sobotu ráno jsem byl na stanici hluboko v buši, kde posledních šest měsíců neměli mši svatou. Po mši jsem požehnal mnoho svíček, které lidé pak večer použili k modlitbě růžence za misie církve. Zde u nás je měsíc říjen spojen s poutí se sochou Panny Marie. Lidé nesli sochu přes hory a řeky k onomu místu, nazýváme ho stanice Peter To Rot (první katechista – mučedník Papuy-Nové Guiney). Někteří z nich šli na celonoční vigilii. Jiní se vrátili do svých domovů v ještě hlubší buši, aby se modlili za misie církve. Já jsem se vrátil na hlavní stanici (další čtyři hodiny chůze v horách), abych se připravil na večerní vigilii. V devět hodin večer jsme začali (58 lidí + děti) svou vlastní vigilijní modlitbu růžence za misie po celém světě.

Skončili jsme kolem deseti hodin dopoledne (zde je už hluboký večer). S malými svíčkami v rukou se lidé přes hory obklopující farnost vraceli do svých domovů. Byl to hezký symbolický pohled. Příštího rána jsme slavnostně celebrovali Misijní neděli. Věřím, že podobných příběhů z jiných částí PNG je mnoho. Připojili jsme se tedy našimi malými modlitbami k vám a věříme, že radost z evangelia se dostane do všech částí světa. V modlitbě

P. Valentine Gryk, SVD, Národní ředitel PMD pro Papuu-Novou Guineu.

Uganda:

Rád jsem od vás dostal zprávu týkající se výše Misijního mostu modlitby. Také jsme si zvolili několik dnů a určili jsme týmy PMD pro děti s jejich animátory, aby se shromáždili ke společnému růženci v různých centrech. Je naší nadějí, že se toto vše koná díky Boží milosti. Minulou sobotu jsem se setkal s novým rektorem Semináře Sv. Pavla a on vyjádřil velkou vděčnost za vaše sponzorování. Všechen personál vám posílá srdečné pozdravy. Přejeme vám radostné slavení Světového dne misií.

P. Philip Balikudembe, Národní ředitel PMD v Ugandě

Středoafrická republika:

Velmi vám děkuji za informace o Misijní neděli 2014. Přeji vám radostné prožití Misijní neděle.

Sestra Josephine, Národní ředitelka PMD pro Středoafrickou republiku

Zambie:

Posílám pozdravy z Lusaky. Vím, že přípravy na Světovou Misijní neděli jsou v plném proudu. Na Fidest News jsem četl o úžasné akci, kterou jste podnikli pro přípravu Misijní neděle. Zrovna jsem sledoval video, které jste připravili. Zikomo kwambiri (Děkuji velmi). Gratuluji!. Vaše nadšení pro misie je opravdu životodárné a je pro nás výjimečnou zkušeností. Jsme na vás stále pyšní. Chválíme a oceňujeme, že vám záleží na potřebách církve. Nechť Bůh hojně žehná vaší starostlivé službě. Svěřujeme vás do péče Kristovy a jeho Blahoslavené Matky a ujišťujeme vás o našich modlitbách, tak jako my doufáme ve vaše.  S misijním pozdravem

Váš Otec Bernard Makadani Zulu, Národní ředitel PMD v Zambii

Itálie – Řím – Národní kancelář Papežského misijního díla šíření víry:

Posílám nejlepší pozdravy z Říma, kde také prožíváme misijní měsíc říjen. Blahopřeji k vaší iniciativě Misijní most modlitby. Ten samý večer 18.10. se Papežská misijní díla v Římě spolu s Univerzitou Urbaniana a Colleggio Urbano spojují a organizují procesí s misijním růžencem na Gannicolo Hill. V misijní jednotě a modlitbě

P.  Ryszard Szmydki OMI, Generální sekretář Díla šíření víry v Římě

Indie:

Když slavíme světovou Misijní neděli 2014, upřeme naši pozornost na poselství Sv. otce. Kéž všichni smysluplně oslavíte Světový den misií 2014. S úctou v Kristu

P. Peter Salew,  SDB

Další ohlasy nám posílejte na adresu PMD.