Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2021

Národní ředitelé Papežských misijních děl z celého světa spolu s hlavní radou této instituce se ve dnech 1. 6. – 3. 6. 2021 zúčastnili Generálního shromáždění PMD, které se kvůli pandemických okolnostem již podruhé konalo formou videokonference. Českou republiku zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.
Letos se Generální shromáždění PMD věnovalo tématu komunikace a tedy přítomnosti Papežských misijních děl nejenom ve sdělovacích prostředcích, nýbrž také všeobecně v rychle se měnícím světě.
Jak uvedla vatikánská agentura Fides, pandemie Covidu-19 podstatně ovlivnila rovněž činnost Papežských misijních děl, omezila setkávání a mnoho dalších aktivit a především se silně projevila na zdraví a hospodářství četných národů. Prostřednictvím Fondu solidarity, který založil papež František, mohla Papežská misijní díla zmírnit utrpení mnoha lidí ve světě a uspokojit nejnaléhavější potřeby misionářů, aby mohli pokračovat v hlásání evangelia i za takovýchto obtížných podmínek.
V prvním dni shromáždění vystoupil se svým příspěvkem prezident Papežských misijních děl arcibiskup Giampietro Dal Toso a prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Luis Antonio Gokim Tagle.
Druhý den jednání přednesli výroční zprávy o činnosti za Papežské misijní dílo šíření víry P. Tadeusz Jan Nowak, OMI a za Papežské misijní dílo dětí sestra Roberta Tremarelliová, AMSS.
Prezentace vybraných národních kanceláří PMD připravili národní ředitelé papežských misií Malawi a Kanada.
Papežská misijní díla doufají v brzké překonání pandemie a připravují se na několik významných událostí, které připadnou na příští rok. Oslaví totiž čtyři století od založení Propaganda fide, dnešní Kongregace pro evangelizaci národů, dvě stě let od vzniku prvního díla – dnešního Papežského misijního díla pro šíření víry, a sto let od povýšení děl na Papežská misijní díla. Kromě toho si připomenou 150. výročí narození blahoslaveného italského misionáře o. Paola Manny, zakladatele Misijní unie kněží, a s velkou pravděpodobností se bude konat rovněž blahořečení Pauliny Jaricotové, zakladatelky Díla šíření víry a živého růžence.