Kalendář pro děti “Misijní říjen”

Říjen je měsíc, ve kterém slavíme Světový den modliteb za misie, u nás známý pod názvem Misijní neděle. Tento den je slavený vždy třetí neděli v říjnu a je spojený s finanční sbírkou na podporu projektů Papežského misijního díla šíření víry.

Během tohoto měsíce se intenzivněji modlíme za lidi v misiích, za misionáře a za všechny, kteří v jakýchkoli podmínkách šíří Kristovu lásku svým chováním a svou činností a hledáním dobra pro druhého. Povzbuzuje nás k tomu sám papež František ve svém Poselství k Misijní neděli: “Misie je vášnivou láskou k Ježíši Kristu a zároveň vášnivou láskou k lidem. Když setrváváme v modlitbě před Ježíšem ukřižovaným, poznáváme velikost jeho lásky, která nám dává důstojnost a podepírá nás…

Na Misijní neděli se chceme dobře připravit, proto nabízíme pomůcku zaměřenou na malé misionáře či děti z Misijních klubek, kalendář nazvaný Misijní říjen. Můžete si ji vytisknout, děti mohou vybarvovat jednotlivé dny, splněné úkoly zaškrtávat, s rodiči, prarodiči, katechety a vedoucími si povídat o jednotlivých tématech.

Na závěr slova papeže Františka: “Kdo následuje Krista, nemůže se nestát misionářem a ví, že Ježíš jde s ním, mluví s ním, dýchá s ním, pracuje s ním.” Tak se nebojme svědčit a žít evangelium!

Kalendář můžete využít pro práci s dětmi v misijních klubkách, při výuce náboženství, v rodinách a různých společenstvích. Děti mohou po splnění úkolů vybarvovat jednotlivé dny a daná témata probírat s rodiči, prarodiči, vedoucími a katechety podle svých možností. Kalendář je k dispozici v barevné i černobílé verzi. Přejeme Vám hodně radosti při práci s ním!

 

 

 

 

Přiložené dokumenty