Misijní neděle v Olomouci

  • Datum: 20.10.2019
  • Čas: 09:30 - 20:00
  • Místo: ,
Popis:

MISIJNÍ NEDĚLE 20.10.2019
KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ A KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P. MARIE V OLOMOUCI

• Neděle 13. 10. 2019
Žehnání svíček na Misijní most modlitby

• Pátek 18. 10. 2019
Adorace po večerní mši svaté + modlitba za misie
Misijní most modlitby – v rodinách

• DNY DŮVĚRY TAIZÉ 18. – 20. 10. 2019
Sobota 19. 10. 2019 – workshopy:
Přednáška Leoše Halbrštáta, národního ředitele Papežských misijních děl v České republice o Papežských misijních dílech, misiích ve světě i u nás, misijních cestách ap. (přednáškový sál kláštera)

Přednáška Kamila Straka, katolického kněze a ředitele Sekce pro mládež, „Mladý křesťan ve světě nevěřících“
(centrum Aletti)

„Momenty z života bratra Rogera“, promítání filmu (Skautský institut) – šestnáct momentů ze života zakladatele a prvního představeného francouzské komunity Taizé bratra Rogera Schütze od jeho dětství přes příchod do Burgundska za druhé světové války

„Psi páně anebo Sněz ten film“, promítání filmu režiséra Jonáše Vacka (Divadlo na cucky) – Kdo to jsou dominikáni a co tady v 21. století vůbec dělají? Jejich hlavním posláním je hlásat křesťanskou víru. A být s člověkem dnešní doby…

Přednáška o víře v armádě a na zahraničních misiích (Kosovo, Irák, Afganistán) plukovníka Jaroslava Knichala, katolického kněze a hlavního kaplana Armády České republiky (Skautský institut)

• MISIJNÍ NEDĚLE 20. 10. 2019
Mše svatá za misie s nesením darů dětmi za jednotlivé kontinenty

Loudalka o misiích – malá nedělní katecheze pro děti

Misijní jarmark + prodej misijních koláčků