Příspěvky se štítkem Guyana

Za misionáři Amazonie

Cestovní deník Filipa Breindla tentokrát popisuje misijní cestu do Guayany a Surinamu, dvou zemí Jižní Ameriky, která se uskutečnila na jaře roku 2010. Dozvíte se o výpravách do pralesních vesnic, kam také chodí misionáři zvěstovat evangelium, o oslavě Velikonoc v tamním etnicky velmi pestrém společenství nebo o životním příkladu blahoslaveného Pietra Donderse, služebníka malomocných. Zápisky opět vyšly i v knižní podobě v Nakladatelství Cesta. (V PMD je již rozebrána, ale některá knihkupectví ji stále – na jaře 2021 – mají skladem.)

 

1 Dostaneme víza?

délka: 23:03 min., premiéra 8.7.2013

2 Leaving New York

délka: 24:13 min., premiéra 25.8.2010

3 Vítejte v banánové republice!

délka: 23:14 min., premiéra 26.8.2010

4 Přes tři veletoky

délka: 24:15 min., premiéra 27.8.2010

5 Jídlo celého světa

délka: 20:03 min., premiéra 30.8.2010

6 Ratolesti na stadionu

délka: 23:39 min., premiéra 31.8.2010

7 Na obou březích Courantynu

délka: 24:56 min., premiéra 1.9.2010

8 S helmou do chrámu Páně

délka: 24:14 min., premiéra 2.9.2010

9 Křížová cesta Batávií

délka: 24:03 min., premiéra 3.9.2010

10 Koupání před poslední večeří

délka: 23:26 min., premiéra 6.9.2010

11 Náčelník indiánské farnosti

délka: 24:35 min., premiéra 7.9.2010

12 Aleluja otevřenými okny

délka: 23:57 min., premiéra 8.9.2010

13 Vrolijk pas´n! – předposlední část

délka: 22:58 min., premiéra 9.9.2010

14 K Vltavě přes Velké jablko – závěrečná část

délka: 24:53 min., premiéra 25.7.2013

 

Podpora dětí v misiích a šíření víry

Projekty Papežských misijních děl (PMD) se zaměřují na pomoc potřebným lidem v chudých zemích při hlásání radostné zvěsti, podpoře kněžského a řeholního dorostu a pomoci chudým a trpícím dětem.

Papežská misijní díla s minimálními náklady provádějí osvětu, získávají prostředky pro konkrétní misijní projekty a financují je v rámci církevní sítě.

Projekty jsou administrativně nenáročné, za jejich plnění odpovídají lokální biskupství. Vše koordinují podle přesně stanovených pravidel národní zástupci PMD a generální sekretariát PMD v Římě.

Do pomoci potřebným je zapojena celá univerzální Církev. I v misijních oblastech věřící shromažďují prostředky dle svých možností na světové misie, což buduje rovnocenný vztah solidarity a uvědomění si vlastní hodnoty.

Papežská misijní díla nejsou humanitární organizací, ačkoliv mnoho jejich aktivit a působení do této oblasti pomoci spadá. V postižených oblastech je totiž nezbytné postarat se nejprve o základní potřeby chudých a trpících a skrze tuto službu prokazovat evangelijní hodnoty všem bez rozdílu barvy pleti nebo vyznání.
Krása i hloubka misií vychází z vnitřního spojení s Bohem a jeho láskou, ke které jsme zváni všichni.

Země, do kterých putuje naše pomoc jsou: RwandaMalawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mosambik, Jižní Súdán, Jihoafrická republika, Kazachstán, Indie, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Pákistán, Sýrie, Papua-Nová Guinea, Samoa, Suriname, Guyana, Paraguay a Peru.

Ze 117 podporovaných projektů jsme pro Vás vybrali těchto 5 konkrétních:

PROJEKTY PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ (PMDD)

Guyana
Pomoc extrémně chudým domorodým indiánským dětem 
– Výdaje na výživu, zdravotní péči, katechetický materiál, školní pomůcky, dopravu a oblečení. Ve srovnání s jinými etnickými skupinami je velká část těchto lidí klasifikována jako osoba v absolutní chudobě. V některých oblastech pro ně není dosažitelná základní péče, jako je např. zdravotní péče, která se týká především dětí. Vzhledem k situaci ve Venezuele existují také problémy související s migrací. Projekt nabídne určitou míru úlevy a pomůže dětem prohloubit víru a umožní tvůrčí rozvoj. Projekt podpoří 8 000 dětí.
Filipíny – Jose in Mindoro:
 
Výživový program pro domorodé děti 
– Výdaje na realizaci programu výživy pro děti. Děti dostanou 5 jídel týdně po dobu 44 týdnů. Naitan je hornaté místo, kde většinu obyvatelstva tvoří domorodci. Celá oblast San Jose je velmi chudá a nerozvinutá. Lidé žijí pod hranicí chudoby a podvýživa je jedním z hlavních problémů. Projekt velmi pomáhá tělesnému a duševnímu rozvoji, proti riziku infekcí, nemocí a špatného výkonu ve škole. Dětem je poskytována pravidelná duchovní formace, misijní animace a katecheze. Projekt podpoří 70 dětí.
 
Malawi – Mzuzu
 
Péče o zdravotně postižené osiřelé děti v Centru sv. Magdaleny v RUMPHI 
– Výdaje na stravu, vodu, elektřinu, dopravu, mzdy atd. Středisko se stará o vzdělávání zdravotně postižených dětí v důsledku dětské obrny nebo úrazů. Navštěvují nedalekou základní školu. Většina z nich pochází z velmi chudých rodin. Pocházejí ze všech částí diecéze a jsou přijímány všechny tělesně postižené děti bez rozdílu. Projekt podpoří 80 dětí.
 
Papua Nová Guinea – Daru-Kiunga
 
Péče o děti infikované nebo nemocné HIV / AIDS 
– Výdaje na stravu, lékařské prohlídky, podporu výživy, oblečení, školné, knihy, hračky, doprava a základní potřeba pro sirotky, léčba, vzdělávání dětí nakažených a postižených HIV / AIDS. Projekt podpoří 50 dětí,
 
PROJEKTY PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA ŠÍŘENÍ VÍRY (PMD ŠV:
 
Indie
 
– V Indii se v posledních letech daří malou komunitu křesťanů pomalu zvětšovat. Současné podmínky jsou nevyhovující. Aby mohli budovat společenství, potřebují prostor, kde se mohou setkávat. Jako vhodný byl místními vybrán pozemek patřící hinduistické šlechtě ve vesnici Srinagar v diecézi Purnea. Ten je nejprve třeba odkoupit, aby se na něm mohlo vytvořit misijní zázemí pro všechny, kteří mají zájem o radostnou zvěst.
Darem na jejich novou misii přispějete k šíření křesťanských hodnot v této části světa.
Podpořte, prosím, projekty darem na číslo účtu 72540444/2700, VS 40 – u projektů Papežského misijního díla dětí,
VS 10 – u projektu Papežského misijního díla šíření víry.
Jménem všech potřebných ze srdce děkujeme!
 

 

Pozdravy z Guyany

Srdečný pozdrav z Guyany!

S velkou vděčností vám zasíláme potvrzení o přijetí darů na projekty realizované v roce 2016 a 2017 v Guyaně.  Rádi bychom využili této příležitosti a vyjádřili vám a lidem z České republiky naši upřímnou vděčnost, protože vaše štědrost umožňuje naši pastorační práci.

Už je to rok od chvíle, kdy jsem se stal hlavním duchovním správcem farnosti East Bank v hlavním městě Guyany Georgetown. Máme zde 7 komunit,  které tvoří zhruba 600 lidí, přičemž polovina z nich jsou děti.  Do komunitního  společenství počítáme i dvě misijní stanice. Některé komunity fungují velmi dobře. Pravidelně se zde konají  nedělní bohoslužby  a  poskytují další pastorační služby. Jiné komunity vznikly teprve nedávno a  nemají ještě vlastní kostel. Nejdříve pro svá setkání využívaly budovu školy, ale dnes se lidé setkávají v prostorách místní knihovny.  Již zmíněné misijní stanice jsou relativně nové, a tak bude ještě chvíli trvat, než se v nich ustálí komunita věřících.

Ačkoliv jsou tato společenství malá, jsou aktivní a plná života. Guyana je zemí  šesti ras, v naší oblasti tvoří většinu potomci amerických indiánů.  i když je u nás vzdělání bezplatné, je pro mnohé rodiče nebo opatrovníky složité posílat děti do školy každý den. Jedním z důvodů je fakt, že děti musí absolvovat velké vzdálenosti, aby se do školy vůbec dostaly, přitom ale veřejná doprava pro ně není dostupná.  Dále mají některé z nich problém se školními pomůckami nebo náhradním oblečením.

Během loňských prázdnin jsme připravili dva 2-denní letní tábor, kterého se zúčastnilo 200 dětí  ve věku 6-14 let. Hlavním smyslem bylo dopřát dětem pocit, že se mohou radovat z toho, že jsou dětmi, křesťanskými dětmi. Zároveň měly možnost se vzájemně seznámit, zahrát si spolu, ale také se zlepšit v psaní, čtení, počítání nebo ve tvořivých dovednostech, jako kreslení a vyrábění plakátů. Krásné na tomto táboře bylo, že ho připravili dospělí bratři a sestry společně s dobrovolníky, kteří v komunitách působí.

Dětem se velmi líbila modlitební setkání, při kterých se dozvídaly o významu jednotlivých veršů a učily se zpívat chvály, stejně jako různé hry a tvořivé aktivity, zakončené dětskou mší svatou. Ukázalo se, že se daleko snadněji učí od lidí, kteří jím více rozumějí, a kteří s nimi mají trpělivost. Dospělí si zase uvědomili, jakou zodpovědností je učit mladé lidi s láskou a péčí. Dodalo jim sebedůvěru a sebevědomí pro přípravu dalších podobných akcí.

Dalším projektem, na který jsme využili podporu Papežského misijního díla dětí, bylo poskytnutí školních pomůcek potřebným dětem.  Již jsem zmínil, že děti často nechodí pravidelně do školy proto, že jejich rodiče nebo opatrovníci nemají peníze na dopravu, anebo že dětem chybí školní vybavení  – například uniformy, boty, nebo školní tašky. I když to nebylo snadné, nakonec jsme vytipovali 120 dětí, které byly v největší nouzi, zejména s ohledem na rodinnou situaci. Společně s přáteli a farníky jsme vytvořili dlouhý seznam a potřebné věci poté nakoupili.

A právě díky podpoře Papežského misijního díla dětí jsme mohli jak letní tábor, tak nákup školních potřeb zrealizovat. Naše děti už se těší na příští tábor, protože pro mnohé z nich to bylo poprvé, co se dostaly někam dál z domu, protože situace mnohých rodin neumožňuje, aby děti mohly  cestovat na delší vzdálenosti. Některé dokonce  ani běžně nemají možnost setkávat se s ostatními dětmi a hrát si s nimi, protože musí pomáhat v domácnosti. Tábor byl také příležitostí, jak rozšířit povědomí o celosvětové  činnosti PMDD.  Opravdu si velmi ceníme vašeho příspěvku. Modlíme se za vás.

P. Britto Arockiam

Co se děje v Guyaně

Dopis z Guyany – Dopis diecézního ředitele zodpovědného za projekty, které podporujeme v Guyaně. Jedním z nich je domov (sirotčinec) pro děvčata, kde naše podpora zahrnuje náklady na vzdělání a zdravotní péči dívek, náklady na vodu, elektřinu a pořízení školních pomůcek.

Zdravím z Guyany! Doufám, že se Vám daří dobře!

Rádi bychom využili této příležitosti a vyjádřili upřímnou vděčnost Vám a lidem z České republiky, jejichž šlechetnost nám dovoluje uskutečňovat naše pastorační snahy. Modlíme se, aby Boží požehnání opravdu obohatilo Vaše životy.

Přikládám pastorační zprávu za období 2013 – 2014.

S velkou vděčností a modlitbami

Rock Behary

diecézní ředitel PMD, Guyana

Úryvek z pastorační zprávy ředitelky sirotčince (říjen 2014):

„Dívkám často připomínáme pomoc, kterou dostávají díky starostlivým lidem, a že by na oplátku také měly pomáhat ostatním. Proto děláme balíčky pro děti ze vzdálených oblastí Guyany s teplým oblečením, školními potřebami nebo pomáháme vydělávat peníze při farních jarmarcích. Tyto peníze jsou použity jako pomoc k vyrovnání výdajů, v jednom případě pomohly vyměnit střechu na kostele. V poslední době děláme balíky s oblečením pro děti z vnitrozemí, které jsou v nouzi. Děti učíme vnímat potřeby ostatních a říkáme jim, co je Papežské misijní dílo dětí.

Děti jsou zpravidla nadšené, pokud mají příležitost navštívit domov pro opuštěné malé děti, protože některé z dívek tam také dříve žily. Na návštěvy sebou většinou berou věci jako oblečení, toaletní potřeby, mléko nebo cokoliv, co je možné využít nebo z čeho budou mít děti radost.“

Sestra Leonie De Costa