Příspěvky se štítkem Guyana

Pozdravy z Guyany

Srdečný pozdrav z Guyany!

S velkou vděčností vám zasíláme potvrzení o přijetí darů na projekty realizované v roce 2016 a 2017 v Guyaně.  Rádi bychom využili této příležitosti a vyjádřili vám a lidem z České republiky naši upřímnou vděčnost, protože vaše štědrost umožňuje naši pastorační práci.

Už je to rok od chvíle, kdy jsem se stal hlavním duchovním správcem farnosti East Bank v hlavním městě Guyany Georgetown. Máme zde 7 komunit,  které tvoří zhruba 600 lidí, přičemž polovina z nich jsou děti.  Do komunitního  společenství počítáme i dvě misijní stanice. Některé komunity fungují velmi dobře. Pravidelně se zde konají  nedělní bohoslužby  a  poskytují další pastorační služby. Jiné komunity vznikly teprve nedávno a  nemají ještě vlastní kostel. Nejdříve pro svá setkání využívaly budovu školy, ale dnes se lidé setkávají v prostorách místní knihovny.  Již zmíněné misijní stanice jsou relativně nové, a tak bude ještě chvíli trvat, než se v nich ustálí komunita věřících.

Ačkoliv jsou tato společenství malá, jsou aktivní a plná života. Guyana je zemí  šesti ras, v naší oblasti tvoří většinu potomci amerických indiánů.  i když je u nás vzdělání bezplatné, je pro mnohé rodiče nebo opatrovníky složité posílat děti do školy každý den. Jedním z důvodů je fakt, že děti musí absolvovat velké vzdálenosti, aby se do školy vůbec dostaly, přitom ale veřejná doprava pro ně není dostupná.  Dále mají některé z nich problém se školními pomůckami nebo náhradním oblečením.

Během loňských prázdnin jsme připravili dva 2-denní letní tábor, kterého se zúčastnilo 200 dětí  ve věku 6-14 let. Hlavním smyslem bylo dopřát dětem pocit, že se mohou radovat z toho, že jsou dětmi, křesťanskými dětmi. Zároveň měly možnost se vzájemně seznámit, zahrát si spolu, ale také se zlepšit v psaní, čtení, počítání nebo ve tvořivých dovednostech, jako kreslení a vyrábění plakátů. Krásné na tomto táboře bylo, že ho připravili dospělí bratři a sestry společně s dobrovolníky, kteří v komunitách působí.

Dětem se velmi líbila modlitební setkání, při kterých se dozvídaly o významu jednotlivých veršů a učily se zpívat chvály, stejně jako různé hry a tvořivé aktivity, zakončené dětskou mší svatou. Ukázalo se, že se daleko snadněji učí od lidí, kteří jím více rozumějí, a kteří s nimi mají trpělivost. Dospělí si zase uvědomili, jakou zodpovědností je učit mladé lidi s láskou a péčí. Dodalo jim sebedůvěru a sebevědomí pro přípravu dalších podobných akcí.

Dalším projektem, na který jsme využili podporu Papežského misijního díla dětí, bylo poskytnutí školních pomůcek potřebným dětem.  Již jsem zmínil, že děti často nechodí pravidelně do školy proto, že jejich rodiče nebo opatrovníci nemají peníze na dopravu, anebo že dětem chybí školní vybavení  – například uniformy, boty, nebo školní tašky. I když to nebylo snadné, nakonec jsme vytipovali 120 dětí, které byly v největší nouzi, zejména s ohledem na rodinnou situaci. Společně s přáteli a farníky jsme vytvořili dlouhý seznam a potřebné věci poté nakoupili.

A právě díky podpoře Papežského misijního díla dětí jsme mohli jak letní tábor, tak nákup školních potřeb zrealizovat. Naše děti už se těší na příští tábor, protože pro mnohé z nich to bylo poprvé, co se dostaly někam dál z domu, protože situace mnohých rodin neumožňuje, aby děti mohly  cestovat na delší vzdálenosti. Některé dokonce  ani běžně nemají možnost setkávat se s ostatními dětmi a hrát si s nimi, protože musí pomáhat v domácnosti. Tábor byl také příležitostí, jak rozšířit povědomí o celosvětové  činnosti PMDD.  Opravdu si velmi ceníme vašeho příspěvku. Modlíme se za vás.

P. Britto Arockiam

Co se děje v Guyaně

Dopis z Guyany – Dopis diecézního ředitele zodpovědného za projekty, které podporujeme v Guyaně. Jedním z nich je domov (sirotčinec) pro děvčata, kde naše podpora zahrnuje náklady na vzdělání a zdravotní péči dívek, náklady na vodu, elektřinu a pořízení školních pomůcek.

Zdravím z Guyany! Doufám, že se Vám daří dobře!

Rádi bychom využili této příležitosti a vyjádřili upřímnou vděčnost Vám a lidem z České republiky, jejichž šlechetnost nám dovoluje uskutečňovat naše pastorační snahy. Modlíme se, aby Boží požehnání opravdu obohatilo Vaše životy.

Přikládám pastorační zprávu za období 2013 – 2014.

S velkou vděčností a modlitbami

Rock Behary

diecézní ředitel PMD, Guyana

Úryvek z pastorační zprávy ředitelky sirotčince (říjen 2014):

„Dívkám často připomínáme pomoc, kterou dostávají díky starostlivým lidem, a že by na oplátku také měly pomáhat ostatním. Proto děláme balíčky pro děti ze vzdálených oblastí Guyany s teplým oblečením, školními potřebami nebo pomáháme vydělávat peníze při farních jarmarcích. Tyto peníze jsou použity jako pomoc k vyrovnání výdajů, v jednom případě pomohly vyměnit střechu na kostele. V poslední době děláme balíky s oblečením pro děti z vnitrozemí, které jsou v nouzi. Děti učíme vnímat potřeby ostatních a říkáme jim, co je Papežské misijní dílo dětí.

Děti jsou zpravidla nadšené, pokud mají příležitost navštívit domov pro opuštěné malé děti, protože některé z dívek tam také dříve žily. Na návštěvy sebou většinou berou věci jako oblečení, toaletní potřeby, mléko nebo cokoliv, co je možné využít nebo z čeho budou mít děti radost.“

Sestra Leonie De Costa