Co se děje v Guyaně

Dopis z Guyany – Dopis diecézního ředitele zodpovědného za projekty, které podporujeme v Guyaně. Jedním z nich je domov (sirotčinec) pro děvčata, kde naše podpora zahrnuje náklady na vzdělání a zdravotní péči dívek, náklady na vodu, elektřinu a pořízení školních pomůcek.

Zdravím z Guyany! Doufám, že se Vám daří dobře!

Rádi bychom využili této příležitosti a vyjádřili upřímnou vděčnost Vám a lidem z České republiky, jejichž šlechetnost nám dovoluje uskutečňovat naše pastorační snahy. Modlíme se, aby Boží požehnání opravdu obohatilo Vaše životy.

Přikládám pastorační zprávu za období 2013 – 2014.

S velkou vděčností a modlitbami

Rock Behary

diecézní ředitel PMD, Guyana

Úryvek z pastorační zprávy ředitelky sirotčince (říjen 2014):

„Dívkám často připomínáme pomoc, kterou dostávají díky starostlivým lidem, a že by na oplátku také měly pomáhat ostatním. Proto děláme balíčky pro děti ze vzdálených oblastí Guyany s teplým oblečením, školními potřebami nebo pomáháme vydělávat peníze při farních jarmarcích. Tyto peníze jsou použity jako pomoc k vyrovnání výdajů, v jednom případě pomohly vyměnit střechu na kostele. V poslední době děláme balíky s oblečením pro děti z vnitrozemí, které jsou v nouzi. Děti učíme vnímat potřeby ostatních a říkáme jim, co je Papežské misijní dílo dětí.

Děti jsou zpravidla nadšené, pokud mají příležitost navštívit domov pro opuštěné malé děti, protože některé z dívek tam také dříve žily. Na návštěvy sebou většinou berou věci jako oblečení, toaletní potřeby, mléko nebo cokoliv, co je možné využít nebo z čeho budou mít děti radost.“

Sestra Leonie De Costa