Příspěvky se štítkem Narodni misijni rada

14. Národní misijní rada v Hradci Králové

V Národní kanceláři v Hradci Králové se 28. března 2019 konala již 14. Národní misijní rada. Tato rada se schází jednou ročně a je vedena otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, předsedou Komise ČBK pro Charitu a Rady pro misie a  kancléřem pro konání Národní misijní rady je národní ředitel Papežských misijních děl jáhen Leoš Halbrštát. Zasedání se účastnili zástupci Papežských misijních děl z královéhradecké a brněnské diecéze, Charity Česká republika, zástupci Katolického týdeníku, Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Salesiánské asociace Dona Boska, z. s., SADBA, sester Českomoravské provincie Římské unie řádu sv. Voršily a sester Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul.

Jednání Národní misijní rady bylo zahájeno mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou účastníci zakončili společnou modlitbou vydanou k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019. Po úvodním slově olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera se představili zástupci jednotlivých organizací a na programu byla rekapitulace plnění úkolů ze zasedání rady z minulého roku s hodnocením uskutečněných misijních aktivit. Hovořilo se o projektech v misijních zemích a možnostech spolupráce jednotlivých organizací. Od zástupce Charity ČR zaznělo poděkování dětem z Misijních klubek za zapojení do koledování v Tříkrálové sbírce, které se malí misionáři z Papežského misijního díla dětí každoročně účastní.  Hlavní náplní celého setkání byly přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 vyhlášený papežem Františkem. Národní ředitel Papežských misijních děl zdůraznil důležitost této události, ke které papež František zve, a na kterou se od Misijní neděle 2018 připravujeme např. v každém Missio magazínu na Televizi Noe. Představil také nový videoklip k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019,  který je vysílán na TV Noe a je šířen přes sociální sítě i s dalšími materiály, na jehož vydávání Papežská misijní díla průběžně pracují.

Celé jednání proběhlo v srdečné atmosféře a v misijním duchu.

Skončila 10. Národní misijní rada

Od neděle 12. 4. do pondělí 13. 4. 2015 se na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně uskutečnila již 10. Národní misijní rada. Tato rada, která se schází jednou ročně, je vedena otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, delegátem ČBK pro misie. Setkání se účastnili zástupci z Papežských misijních děl (PMD), Charity České republiky, Likvidace lepry, Salesiánské asociace Dona Boska, Misijní kongregace služebnic Ducha Svatého, Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Společenství pomocníků řádu sv. Lazara a Nadačního fondu solidarity s chudými třetího světa MATRI.

Na programu byla společná mše svatá. Účastníci se věnovali podnětům k misijním aktivitám, zapojování dobrovolníků, vstupu prvokomunikantů do Papežského misijního díla dětí a přípravě koncepce systematického vzdělávání v misijní oblasti pro řády, kongregace, bohoslovce, mládež apod. Kladně byl hodnocen také dokončený projekt týkající se mapy pomoci, který je prezentovaný na webu církev.cz a ukazuje, kam se z České republiky v rámci katolické církve dostává pomoc do zahraničí. Nemalou část tvoří také přes 130 projektů Papežských misijních děl na pomoc potřebným v 9 zemích (Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Jamajka, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny a Papua-Nová Guinea).

IMG_3742 IMG_3743 IMG_3745 IMG_3746 IMG_3748 IMG_3749 IMG_3754 IMG_3755 IMG_3756