Skončila 10. Národní misijní rada

Od neděle 12. 4. do pondělí 13. 4. 2015 se na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně uskutečnila již 10. Národní misijní rada. Tato rada, která se schází jednou ročně, je vedena otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, delegátem ČBK pro misie. Setkání se účastnili zástupci z Papežských misijních děl (PMD), Charity České republiky, Likvidace lepry, Salesiánské asociace Dona Boska, Misijní kongregace služebnic Ducha Svatého, Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Společenství pomocníků řádu sv. Lazara a Nadačního fondu solidarity s chudými třetího světa MATRI.

Na programu byla společná mše svatá. Účastníci se věnovali podnětům k misijním aktivitám, zapojování dobrovolníků, vstupu prvokomunikantů do Papežského misijního díla dětí a přípravě koncepce systematického vzdělávání v misijní oblasti pro řády, kongregace, bohoslovce, mládež apod. Kladně byl hodnocen také dokončený projekt týkající se mapy pomoci, který je prezentovaný na webu církev.cz a ukazuje, kam se z České republiky v rámci katolické církve dostává pomoc do zahraničí. Nemalou část tvoří také přes 130 projektů Papežských misijních děl na pomoc potřebným v 9 zemích (Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Jamajka, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny a Papua-Nová Guinea).

IMG_3742 IMG_3743 IMG_3745 IMG_3746 IMG_3748 IMG_3749 IMG_3754 IMG_3755 IMG_3756