14. Národní misijní rada v Hradci Králové

V Národní kanceláři v Hradci Králové se 28. března 2019 konala již 14. Národní misijní rada. Tato rada se schází jednou ročně a je vedena otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, předsedou Komise ČBK pro Charitu a Rady pro misie a  kancléřem pro konání Národní misijní rady je národní ředitel Papežských misijních děl jáhen Leoš Halbrštát. Zasedání se účastnili zástupci Papežských misijních děl z královéhradecké a brněnské diecéze, Charity Česká republika, zástupci Katolického týdeníku, Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Salesiánské asociace Dona Boska, z. s., SADBA, sester Českomoravské provincie Římské unie řádu sv. Voršily a sester Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul.

Jednání Národní misijní rady bylo zahájeno mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou účastníci zakončili společnou modlitbou vydanou k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019. Po úvodním slově olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera se představili zástupci jednotlivých organizací a na programu byla rekapitulace plnění úkolů ze zasedání rady z minulého roku s hodnocením uskutečněných misijních aktivit. Hovořilo se o projektech v misijních zemích a možnostech spolupráce jednotlivých organizací. Od zástupce Charity ČR zaznělo poděkování dětem z Misijních klubek za zapojení do koledování v Tříkrálové sbírce, které se malí misionáři z Papežského misijního díla dětí každoročně účastní.  Hlavní náplní celého setkání byly přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 vyhlášený papežem Františkem. Národní ředitel Papežských misijních děl zdůraznil důležitost této události, ke které papež František zve, a na kterou se od Misijní neděle 2018 připravujeme např. v každém Missio magazínu na Televizi Noe. Představil také nový videoklip k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019,  který je vysílán na TV Noe a je šířen přes sociální sítě i s dalšími materiály, na jehož vydávání Papežská misijní díla průběžně pracují.

Celé jednání proběhlo v srdečné atmosféře a v misijním duchu.