Život je pozorná, neúnavná a odvážná pouť

6. 1. 2015, Vatikán, promluva papeže Františka před modlitbou Angelus, nám. sv. Petra

Přání všeho dobrého bratřím a sestrám křesťanského Východu, katolíkům i pravoslavným.

V tento den zalétá naše mysl k bratřím a sestrám křesťanského Východu, katolíkům i pravoslavným. Jim posíláme vroucí přání všeho dobrého. S potěšením připomínám, že na 6. ledna připadá také Světový misijní den dětí. Je to svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa. Vybízím vychovatele, aby u maličkých pěstovali misijního ducha. Děti a mladí ať nejsou uzavření, ale otevření; ať vidí široký horizont a jejich srdce se k němu ubírá, aby se mezi nimi zrodili svědkové Boží něhy a zvěstovatelé evangelia.

Obraťme se nyní k Panně Marii a prosme ji o ochranu pro všeobecnou církev, aby v celém světě šířila Kristovo evangelium, světlo všech národů. Kéž nám neustále umožňuje být na cestě a putovat pozorně, neúnavně a odvážně. Více zde.

Zdroj: www.radiovaticana.cz