Misijní tábor v Nivnici

V srpnových dnech proběhl v Nivnici farní tábor, který byl věnovaný misiím, poznáváním svatých misionářů a jejich poselství do dnešní doby. Děti se více seznámily např. s patrony misií sv. Terezií z Lisieux a sv. Františkem Xaverským nebo se sv. Janem Boskem a sv. Kateřinou Sienskou. Jeden den byl věnován také Panně Marii Guadalupské.

Nivnický tábor navštívil také národní ředitel PMD Leoš Halbrštát, který vyprávěl o papežských misií a o své cestě na Filipíny, ke které promítal dětem a přítomným farníkům fotografie a filmy z misií. Velkou radost udělal dětem putovní Misijní kříž, který s sebou do Nivnice přivezl. Papežským misijním dílům v ČR jej v r. 2000 věnoval sv. Jan Pavel II. Při společné modlitbě přečetl z poselství sv. Jana Pavla II. misionářům nového tisíciletí:

“Vyjděte nebojácně a statečně na cesty světa, tam, kam jste povoláni, stejně jako Maria vyšla na cestu do judských hor, aby navštívila Alžbětu. Vyjděte posíleni plností Ducha Utěšitele, abyste ukázali Cestu, Pravdu a Život, stejně jak to ukázala Matka Páně mudrcům přicházejícím z východu. Vyjděte obohaceni nadějí, přijímejte utrpení pro evangelium s písní nové naděje na rtech.”

Radostnou atmosféru tábora a mše svaté o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie zachycují přiložené fotografie. Velký dík za srdečné přijetí patří místnímu duchovnímu správci otci Petru Martinkovi a vedoucím tábora Renatě Charvátové, Anně Gorošové a dalším! Ať je Bůh provází svým požehnáním v další misijní činnosti.

DSCN7886 DSCN7867 DSCN7878 DSCN7871 DSCN7875 DSCN7910 DSCN7897 DSCN7913 DSCN7921 DSCN7928 DSCN7937 DSCN7941 DSCN7949 DSCN7953 DSCN8032 DSCN8039 DSCN8030 DSCN8029 DSCN8036 DSCN8025