Misijní den 2016 v Chocni

Římskokatolická farnost v Chocni společně s Papežskými misijními díly uspořádaly v sobotu 24. září 2016 Misijní den, který se letos konal už pošesté. Na oblíbenou akci se sjely děti zejména z východočeských Misijních klubek (např. Choceň, Letohrad, Vamberk, Slatina nad Zdobnicí, Písečná, Šedivec, Dolní Dobrouč, Proseč, Hradec Králové, Dohalice, Trutnov, Vysoké Mýto, Rychnov nad Kněžnou, Luže…), ale několik Misijních klubek dorazilo také ze vzdálenějších koutů naší republiky, např. z Českých Budějovic nebo Kroměříže.

Misijní den zahájil v kostele sv. Františka Serafínského za choceňskou farnost P. Bogdan Ganczarski a Martina Krsková, a za PMD diecézní ředitelka Bronislava Halbrštátová, která celým dnem provázela také jako moderátorka.

Po úvodní písničce vyprávěl národní ředitel PMD Leoš Halbrštát o misiích v Bangladéši. Do této země se vypravil letos v létě na pozvání biskupa z Mymensinghu Paula Ponena Kubiho, aby se zúčastnil slavnostního otevření školy v Katabari, jejíž postavení financovali výhradně čeští dárci. Součástí jeho přednášky bylo promítání fotografií a videí, kterými přiblížil běžný život i zvláštnosti této jihoasijské země. Na závěr si připravil ukázky typických předmětů, které si odsud přivezl – barevné šátky a ozdoby, ale také speciální čelenku, kterou nosí ten, jemuž je prokazována zvláštní úcta.

Po přednášce následovalo další zajímavé povídání Kateřiny a Martina Rýznarových o zákulisí natáčení Missio Interview. Tento pořad je součástí Misijního magazínu pravidelně vysílaného na TV Noe.

Dopolední program v kostele byl zakončen divadelní scénkou o Abrahámovi a Izákovi, kterou nacvičilo choceňské Misijní klubko.

Aktivní část Misijního dne se odehrávala především na farní zahradě, kde bylo pro děti připraveno misijní putování po pěti kontinentech, rukodělné tvoření i občerstvení. Děti si tak např. v „Austrálii“ či „Africe“ mohly vyzkoušet svoje fyzické dovednosti, v „Evropě“ a „Asii“ zase svůj um například při skládání vlajek nebo poznávání koření. V „Americe“ jim pomalovali tvář, stejně jako ji mají ozdobenou místní Indiáni. Výtvarná dílna nabízela tvořivé aktivity – zdobení látkových pytlíčků pro misijní růžence, magnetů a malých hudebních nástrojů – „klapaček.“

Pro všechny přítomné bylo připraveno také bohaté občerstvení a oběd, dokonce v bezlepkové variantě, za což patří všem choceňským hospodyňkám velký dík.

Zábavnou část měla na starosti mladá kapela Smile Back z Letohradu, která svými písničkami strhla většinu přítomných k tanci a po jejich koncertu následovala modlitba tancem sester Matyášových.

Misijní den byl zakončen slavnou mší svatou, jejíž součástí byl obřad přijetí nových členů do Papežského misijního díla dětí. Celebroval ji královéhradecký biskup Jan Vokál a hudebně doprovázela schola Missio z Letohradu a okolí. Malí misionáři slíbili, že budou s odvahou a radostí svým životem hlásat evangelium a každý den v modlitbě prosit za chudé děti v misiích. Slavnostní slib zakončila Hymna Papežského misijního díla dětí.

Po celou dobu setkání probíhal v kostele Misijní jarmark® společně s nabídkou misijních materiálů, mezi nimiž byl i nový Misijní kalendář 2017 a také nedávno vydaná kniha pro děti Misionářka lásky – Vyprávění o Matce Tereze.

Výtěžek akce podpoří projekty PMD v Bangladéši.

Celý den naplňovala radost, kterou se mají podle papeže Františka všichni misionáři vyznačovat. Děti i dospělí zde našli spoustu inspirace a povzbuzení pro misijní činnost ve svých farnostech.