Jana Zehnalová: Farnost s Misijním klubkem ožívá | Missio interview


„Papežská misijní díla pomáhají rodičům s výchovou,“ říká katechetka a diecézní ředitelka Papežských misijních děl brněnské diecéze Jana Zehnalová. Jaké má zkušenosti s misijní výchovou, odkud bere inspiraci a co ji oslovilo na Celostátním katechetickém kongresu v Třešti – o tom všem se s námi podělí v rozhovoru s Kateřinou Rýznarovou. Missio interview je součástí listopadového Missio magazínu na Televizi Noe, který je věnován Papežskému misijnímu dílu dětí.