Evropské setkání Papežského misijního díla dětí – CEME 2022 ve Švýcarsku

Ve dnech 27. – 30. 2022 března proběhlo tradiční setkání pracovníků PMDD evropských zemí – CEME 2022. Tentokrát bylo hostitelskou zemí Švýcarsko, které pozvalo 30 účastníků z 19 evropských zemí do ekumenického institutu v Bossey, nedaleko Ženevy. A svého úkolu se zhostilo opravdu skvěle.

Z České republiky se setkání zúčastnily Olga Loučková, diecézní ředitelka PMD olomoucké arcidiecéze a Jana Trojovská Drahovzalová, asistentka národního ředitele PMD v ČR.

Hlavním mottem letošního setkání bylo „Buďte svatí, neboť já jsem svatý“ (1Pt 1,16). Na téma svatosti jako daru, ke kterému jsou zváni všichni pokřtění, a jejího přiblížení nejen dětem, proběhlo několik přednášek a workshopů, z nichž vyplynulo hlavně to, že svatost neznamená dokonalost, ale především otevřenost a svobodu, se kterou by křesťané měli Kristu sloužit.

Dalším diskutovaným tématem byl ekumenismus, který se v současnosti stává stále aktuálnějším v mnoha evropských zemích. A kdo jiný s ním má lepší zkušenosti než právě Švýcarsko.

Účastníci měli každý den možnost navštívit také mši svatou, která byla sloužena v různých jazycích.

Atmosféra byla jako vždy velmi příjemná. Všichni účastníci si navzájem vyměnili spoustu osobních zkušeností a odjeli do svých mateřských zemí nejen s další inspirací, ale také s opravdovou podporou, kterou všem opakovaně vřele vyslovila sestra Roberta Tremarelli, generální sekretář Papežského misijního díla dětí, stejně jako s podporou všech ostatních, kteří se snaží odvádět co nejlepší práci na Pánově vinici.