Co je MOST?

Papežská misijní díla začala v roce 2000 vydávat řadu materiálů pro misijní výchovu dětí se společným názvem MOST. Most spojuje a umožňuje naplňovat hlavní motto PMD dětí: Děti pomáhají dětem. Jednotlivá písmena tohoto slova vyjadřují základní způsoby pomoci:

M – modlitba (u “nevěřících” dětí – myslet na chudé v misiích)

O – oběť (něčeho se vzdát ve prospěch chudých)

S – služba (konkrétně něco udělat pro chudé)

T – tvořivost (být vynalézavý ve způsobech, jak mohu pomoci právě já)

Dosud byly vydány čtyři programy MOST:                    .

Společné je jim to, že obsahují vždy náměty pro jeden kalendářní měsíc školního roku. Liší se buď věkovou skupinou, pro kterou jsou určeny, nebo svým hlavním cílem. Všechny čtyři lze použít kdykoliv – jsou stále aktuální.

Stavět MOST (z Modlitby, Oběti, Služby a Tvořivosti) dokážeš i ty! Zapoj do stavby také své kamarády… V programu MOST najdi vždy příslušný měsíc a vyber si z nabídky.

Odkazy: