MOST III

Věková skupina: děti školního věku, lze i s menšími

Cíl: seznámit děti s konkrétní zemí, a to s jejím rodinným životem, školní výukou, životem v obcích a městech, obyvatelstvem, vírou, životem nemocných, stravováním, slavnostmi, his­torií, zeměpisnými údaji a možnostmi pomoci zdejším dětem.

Poznámka: výběr země je libovolný. Materiály o ní je nutné buď vyhledat v knihách či ča­sopisech nebo využít (až do rozebrání nákladu) časopisu Duha, který je vydáván v Českých Budějovicích a na začátku školního roku vychází 1. číslo věnované některé misijní zemi.

STRUKTURA A OBSAH MOSTU III

Titulní stránka měsíce – pracovní list pro dítě s uvedením do tématu.

Osnova pracovních listů je následující:

Téma měsíce, které budeme blíže zkoumat.

Základní myšlenka, která představuje úhel pohledu, ze kterého se budeme na dané téma dívat, jak o něm budeme přemýšlet.

Luštěnka či výtvarný úkol, který dítěti napoví další myšlenku k tématu.

Konkrétní úkol nebo úkoly, z nichž alespoň jeden by mělo dítě během měsíce splnit.

Druhá strana listu k danému měsíci má tuto strukturu:

Činnost: Většinou doporučujeme uskutečnění některé z již tradičních aktivit PMDD, jejichž výčet s popisem najdete hned na následující straně tohoto materiálu.

Zamyšlení: Minipříběh určený dítěti jako vstup do tématu, čte rodič, katecheta, animátor, vedoucí či někdo jimi pověřený na setkání začátkem měsíce. Po přečtení může následovat zadání konkrétních úkolů z pracovního listu na první stránce. Tento návrh představuje minimum; další aktivity nabízejí „specifika“ misijní práce s dětmi.

Náměty ke zpracování tématu: Ty jsou označeny písmeny M, O, S, T. To proto, že název „MOST“ má symbolický význam: veškerá misijní výchova slouží k tomu, aby se děti učily „stavět mosty“ mezi lidmi, počínaje těmi blízkými, až po ty nejvzdálenější v zemích pro nás exotických. Chceme jim to usnadnit tím, že je učíme rozeznávat a vnímat prostředky ke stavění těchto mostů. K prostředkům patří modlitba (M), oběť (O), služba (S) a tvořivost (T). Rozdělení navržených činností k těmto prostředkům můžete využít zejména u starších dětí např. při symbolickém znázorňování mostu, který společnou účastí na aktivitách tohoto programu stavíte.

Osnova programu MOST pro jednotlivé měsíce:

  • Září – RODINA
  • Říjen – ŠKOLA
  • Listopad – MĚSTO, OBEC
  • Prosinec – ZEMĚ – CHARAKTER A OBYVATELÉ
  • Leden – VÍRA
  • Únor – NEMOCNÍ
  • Březen – JÍDLO
  • Duben – SLAVNOSTI
  • Květen – MAMINKA
  • Červen – BOHATSTVÍ

MOST III si aktuálně můžete stáhnout níže v příloze.

Přiložené dokumenty