XVI. diecézní setkání seniorů v Hradci Králové

Popis:

Srdečně zveme na XVI. diecézní setkání seniorů v Hradci Králové, které se uskuteční 29. září 2022!

Program bude zahájen v kostele Nanebevzetí Panny Marie modlitbou seniorů  (v 8.45) a slavnostní bohoslužbou (v 9.30), kterou celebruje diecézní biskup Mons. Jan Vokál.

Podrobný program v Novém Adalbertinu najdete na přiloženém plakátu.

Během setkání se budete moci seznámit s Papežskými misijními díly a podpořit projekty papežských misií.

Těšíme se na Vás!