XV. diecézní setkání seniorů v Hradci Králové

Popis:

Pozvánka XV. diecézní setkání seniorů

Hlavní akce pro seniory v královéhradecké diecézi se v tomto roce uskuteční v Hradci Králové v den, kdy slavíme Světový den seniorů, tj. 1. října. Je to také svátek Terezie z Lisieux, patronky misií.  Téma setkání zní: Stáří jako inspirace k aktivit.

Program začíná v 8:45 v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde bude od 9:30 slavnostní bohoslužba: celebrují královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál a apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo

Program pokračuje v sále Nového Adalbartina – viz plakát

Papežská misijní díla v ČR zde nabídnout materiály a nové Misijní kalendáře na rok 2021 s výrobky dětí z Papežského misijního díla dětí.

Přihlášky do 29. 9. 2020: tel.: 495 063 661, e-mail: ,