XV. diecézní setkání seniorů v Hradci Králové

Popis:

1. 10. 2021 srdečně zveme na XV. diecézní setkání seniorů v Hradci Králové.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v 9.30 proběhne slavností bohoslužba, kterou celebrují královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál a apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo. O hudební doprovod se postarají členové Papežských misijních děl.

Během setkání v Novém Adalbertinu bude připravena prezentace papežských misií a nabídka misijních materiálů a drobných dárků od dětí a maminek.

Více informací najdete na přiloženém plakátu.