Velikonoční Pohled pro misie v Letohradě – Orlici

Popis:

V neděli 26. 3. 2023 nabídnou děti z Misijního klubka z Letohradu velikonoční pohlednice po mši sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Orlici. Bohoslužba začíná v 9.30 hodin.

Výtěžek z této akce podpoří projekt Papežských misijních děl Pohled pro misie na podporu dětí, které nemají prostředky k důstojnému životu.

Předem děkujeme za Vaši štědrost! 🙂

Pořadatel: Farnost Letohrad, Misijní klubko  |  Kontakt: Monika Vychytilová, tel. 603 450 134