Vánoční pohled pro misie v letohradské farnosti

Popis:

V neděli  10. prosince 2023 nabídnou děti z Misijního klubka z Letohradu vánoční pohlednice po mši sv. v Lukavici (v 8.00), v Mistrovicích (v 9.00) a v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Orlici, kde bohoslužba začíná v 9.30 hodin.

Ve farním kostele sv. Václava si budete moci vybrat z vánočních pohlednic a svíček missio v sobotu 9. prosince v 1800 hodin.

Výtěžek z této akce podpoří projekt Papežských misijních děl Pohled pro misie na podporu dětí, které nemají prostředky k důstojnému životu.

Předem děkujeme za Vaši štědrost! 🙂

Pořadatel: Misijní klubko 168 Letohrad  |  Kontakt: Monika Vychytilová, tel. 603 450 134