Setkání Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí

Popis:

Zveme všechny děti na setkání Misijního klubka, které se uskuteční ve středu 30. 10. 2019 na faře ve Slatině nad Zdobnicí.

S dětmi se budeme připravovat na nedělní misijní bohoslužbu a budeme tvořit dárek do obětního průvodu.

Přivítáme mezi s sebou děti z vedlejší farnosti a seznámíme je s činností Papežského misijního díla dětí.

Půjdeme se také společně pomodlit za zemřelé a rozsvítit svíce na opuštěné hroby.

Těšíme se na Vás! 🙂