Setkání Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí

Popis:

Zveme všechny děti na setkání Misijního klubka na faře ve Slatině nad Zdobnicí 20. 7. 2020 od 17 hodin!

Po společné modlitbě za misie v kostele Proměnění Páně budeme připravovat dárky na Misijní jarmark na pouť ke sv. Anně.

Těšíme se na shledání! 🙂