Postní Misijní jarmark ve farnosti Lubina u Kopřivnice

Popis:

Zveme Vás na postní Misijní jarmark, který proběhne ve farnosti Lubina u Kopřivnice 26. března 2023. Misijní jarmark připravilo Misijní klubko. Po mši svaté, která začíná v 8.30,  nabídnou děti před kostelem své výrobky a misijní materiály PMD.

Výtěžek z Misijního jarmarku podpoří skrze Papežská misijní díla potřebné v syrském Aleppu.

Děti s rodiči z Misijního klubka budou mít přede mší svatou růženec a ve 14.30 křížovou cestu.

Těšíme se na Vás!