Postní Misijní jarmark v Jičíně

Popis:

Zveme Vás na Misijní jarmark do Jičína!

Prodejem drobných výrobků dětí z Misijního klubka a podporovatelů misií z farnosti přispějeme na projekty Papežského misijního díla dětí.