Misijní štrúdlování v Letohradě

Popis:

Zveme Vás k Misijnímu štrúdlování v Letohradě!

Kdo chce přispět upečením sladkého či slaného štrúdlu, přineste ho, prosím, v sobotu 22. 10. 2022 ve 14.00 hod. (do 14.30 hod.) do Orlovny na Orlici, kde budeme štrúdly balit. (Případně se domluvte s Monikou Vychytilovou.)

V sobotu 22. 10. večer a v neděli 23. 10. budou děti z Misijního klubka nabízet štrúdly po bohoslužbách v celé farnosti za dobrovolný příspěvek na projekty Papežských misijních děl.

Bohoslužby ve farnosti: sobota v 18 h mše a po mši sv. v kostele sv. Václava v Letohradě Misijní most modlitby
neděle 24. 10. Světový den misií – Misijní neděle mše sv. v 8:00 v Lukavici
v 9:00 v Mistrovicích
v 9:30 na Orlici

Sbírky na Papežské misijní dílo šíření víry!

Předem moc děkujeme všem, kdo se aktivně zapojí!