Misijní víkend v Mistříně

Popis:

Vážení rodiče, milé děti,
srdečně Vás zveme na Misijní víkend: v sobotu na misijní růženec a film s pohoštěním na faře a v neděli na mši svatou v 10:00 hodin a poté se budou prodávat Misijní perníky. Plakátky máte přiloženy níže. Děkujeme za Vaši štědrost i za pečení Misijních perníků.