Misijní most modlitby ve Vlčnově

Popis:

Na začátku Misijního mostu modlitby v pátek v 17.30 hod. se sejdou děti, aby se připojily k akci Milion dětí se modlí růženec, po mši svaté bude Varhanní koncert pro PMD, v sobotu ve 14.00 hod. budou děti tvořit pro misie, o Misijní neděli zveme všechny po každé mši svaté do Misijní kavárny.