Misijní most modlitby v Proseči

Popis:

Zveme Vás na Misijní most modlitby, který proběhne v sobotu 21. října 2023 od 19.00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Proseči.

Budeme se modlit za misie, misionáře, papeže Františka, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky a za papežské misie.

Těší se na Vás  farnost Proseč a děti z Misijního klubka!