Misijní most modlitby a Misijní neděle v Třeboni

Popis:

V předvečer Misijní neděle v sobotu 23. října se budeme v kostele sv. Jiljí a Panny Marie Královny v Třeboni od 18 hodin modlit růženec za misie a za šíření víry. Děti mohou při každém “Zdrávas Maria” zapálit svíčku, čímž se rozsvítí růženec vyrobený dětmi.

V neděli 24. října budeme při ranní mši svaté v 9 hodin slavit Světový den misií.

Po této slavnostní nedělní mši svaté bude Misijní jarmark v křížové chodbě. Prostředky získané z prodeje misijních koláčů a výrobků Misijního klubka podpoří projekty šíření víry a na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.