Misijní most modlitby a Misijní jarmark v Otrokovicích

Popis:

TOM 1412 a 1419 Otrokovice a Římskokatolická farnost Otrokovice pořádají několik misijních akcí, na které jste srdečně zváni:

MISIJNÍ MOST MODLITBY 23. 10. 2021 ve 21:00 v kostele sv. Vojtěcha

VELKÉ MISIJNÍ VYRÁBĚNÍ 23. 10. 2021 od 09:00 do 12:00

MISIJNÍ JARMARK na Misijní neděli 24. 10. 2021 v době od 08:30 – 09:00 a 11:30 – 12:00

Výtěžek z Misijního jarmarku podpoří projekty Papežských misijních děl v chudých misijních zemích.