Misijní most modlitby a Misijní jarmark v Blansku

Popis:

Zveme Vás na Misijní most modlitby 22. 10. 2022 v kostele sv. Martina.

Papežská misijní díla zvou k MISIJNÍMU MOSTU MODLITBY, k modlitbě za misie, misionáře, papeže Františka, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry a všechny potřebné.

V Blansku se sejdeme k Misijnímu mostu modlitby 22. 10. 2022 v kostele sv. Martina. Modlitbu růžence povede Misijní klubko.

Misijní most modlitby je spojený s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí, kterou letos slavíme 23. října 2022.

V neděli 23. 10. 2022 srdečně zveme na Misijní jarmark, který podpoří projekty Papežských misijních děl v chudých misijních zemích.

Těšíme se na Vás!