Misijní křížová cesta ve Slatině nad Zdobnicí

Popis:

V kostele Proměnění Páně ve Slatině nad Zdobnicí se v sobotu 7. 3. 2020 uskuteční Misijní křížová cesta, kterou připravilo Misijní klubko. Po křížové cestě bude v 18 hodin mše svatá.

Při Misijní křížové cestě budeme prosit za děti v chudých misijních zemích a budeme také prosit za ty, jejichž posláním je starost o druhé v těžkých podmínkách.

Těšíme se na společnou modlitbu.

Pořadatel: Misijní klubko, Farnost Slatina nad Zdobnicí  |  Kontakt: tel. 731 598 992