Misijní koláč ve Štramberku

Popis:
V neděli 13. října 2019 proběhne ve farnosti Štramberk Misijní koláč, který pořádá po mši svaté Dětská schola Štramberk.
Výtěžek podpoří projekty Papežského misijního díla dětí.
Všichni jste srdečně zváni!