Misijní koláč ve Štramberku

Datum: 13.10.2019
Čas: 08:30 - 10:00
Místo: Štramberk, Římskokatolická farnost Štramberk

Popis:
V neděli 13. října 2019 proběhne ve farnosti Štramberk Misijní koláč, který pořádá po mši svaté Dětská schola Štramberk.
Výtěžek podpoří projekty Papežského misijního díla dětí.
Všichni jste srdečně zváni!
Pořadatel: Farnost Štramberk a Dětská schola Štramberk