Misijní koláč v Přerově

Popis:

Zveme Vás na Misijní koláč do Přerova 23. 10. 2022, který podpoří projekty Papežských misijních děl!