Misijní jarmark

Datum: 4.10.2020
Čas: 09:00 - 12:00
Místo: Ústí nad Labem, Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí

Popis:

Děti z farnosti namalovaly pohlednice s biblickými citáty, které budou nabízet farníkům za dobrovolný příspěvek na fond Korona.