Misijní jarmark všech znojemských farností

Popis:

Srdečně Vás zveme na tradiční Misijní jarmark, který se bude konat 10. 12. 2023 ve 3 znojemských kostelích.

Letos již podruhé se zapojily všechny 3 farnosti: Kříž, Mikuláš i Louka. Ve třech stáncích ve 3 kostelích si budete moci vybrat s krásných výrobků i misijních materiálů papežských misií. Tento projekt je společným dílem maminek a dělá nám každoročně radost tím, že je plný sdílení, spolupráce a setkávání.

Výtěžek z Misijního jarmarku podpoří projekty Papežského misijního díla dětí v chudých misijních zemích.

Bližší informace naleznete na přiloženém plakátu.

Těšíme se na Vás!