Misijní jarmark ve Rtyni v Podkrkonoší

Popis:

Zveme na Misijní jarmark a křížovou cestu, kterou připravilo Misijní klubko ve Rtyni v Podkrkonoší.  

Výtěžek z Misijního jarmarku podpoří projekty Papežských misijních děl v chudých misijních zemích.