Misijní jarmark ve farnosti Tanvald

Popis:

Misijní jarmark bude v Tanvaldě u příležitosti oslav svátku svatého Františka z Assisi. Od 9.00 hodin bude slavnostní bohoslužba doprovázená varhaníkem Petrem Tomešem a Sborem dobrovolných muzikantů z Desné. Poté bude žehnání živých zvířátek, drobné občerstvení a Misijní jarmark dětí z Kořenova, Desné a Tanvaldska na podporu projektů Papežských misijních děl pro chudé v misijních zemích. Pro malé děti bude hrát loutkové divadlo Prokůpek – legenda o svatém Prokopovi. Přijede i Pavel Macek se svými hybohledy a kuklostroji.