Misijní jarmark v Proseči

Popis:

Zveme Vás na Misijní jarmark, který proběhne v neděli 11. října 2020 po mši svaté (v 8.00 hodin) v kostele sv. Mikuláše v Proseči. Na Misijní jarmark bude možné přispět i další neděle.

Výtěžek z Misijního jarmarku bude zaslán na pomoc chudým dětem prostřednictvím Papežského misijního díla dětí.

Těší se na Vás děti z Misijního klubka v Proseči!