Misijní jarmark v Proseči

Popis:

Zveme Vás na Misijní jarmark, který je připraven v kostele sv. Mikuláše v Proseči od 14. března až do Velikonoc. Děti z Misijního klubka s maminkami vytvořily spoustu jarních a velikonočních výrobků. Vybrat si budete moci i z misijních materiálů Papežských misijních děl.

Výtěžek z Misijního jarmarku bude zaslán na pomoc chudým dětem prostřednictvím Papežského misijního díla dětí.

Těšíme se na Vás a děkujeme za Vaši štědrost!