Misijní jarmark v Otrokovicích

Popis:

Misijní jarmark je akce, která se koná v naší farnosti v Otrokovicích už třináctým rokem. Máme velkou radost, že tato tradice pokračuje dál a dál. V předvečer Misijní neděle se všichni scházíme v kostele na Misijní most modlitby a pomyslně se tak spojíme se všemi křesťany na celém světě. V neděli pak následuje samotný Misijní jarmark. Ve stáncích zapůjčených od města Otrokovice prodáváme výrobky, které nám pomohli vyrobit nejen rodiče s dětmi, ale i jejich i prarodiče a kamarádi. Výdělek pak putuje na pomoc těm, kteří to potřebují víc než my.
Tuto akci pořádají turistické oddíly TOM 1412 a TOM 1419, které působí v rámci farnosti.
Hlavním pořadatelem je Jana Ludvíková, vedoucí z TOM 1412 (kontakt: )

Výtěžek podpoří projekty Papežských misijních děl.