Misijní jarmark v Otrokovicích

Popis:

V Otrokovicích se již 16. rokem pořádá Misijní jarmark při oslavách Světového dne misií = Misijní neděle (letos 23. 10. 2022), kterému předchází velké sobotní vyrábění, kde se pravidelně schází farníci všech věkových kategorií. Vyrábění probíhá vždy v sobotu dopoledne.

Zakončením celého sobotního snažení je Misijní most modlitby, který se koná v kostele sv. Vojtěcha 22. 10. 2022 ve 21:00.

Misijní neděle se stala již tradiční akcí, na které se sejde velká spousta lidí, kteří chtějí pomoct dobré věci a podpořit sbírku Papežského misijního díla šíření víry.