Misijní jarmark v Píšti

Popis:

Zveme Vás na Misijní jarmark u kostela v Píšti o 3. neděli adventní.

Výtěžek podpoří projekty Papežského misijního díla dětí na pomoc chudým dětem v misiích!

Těšíme se na Vás!