Misijní bohoslužba s Misijním jarmarkem v Rychnově nad Kněžnou

Popis:

Srdečně zveme malé i velké a děti z Misijních klubek  na misijní bohoslužbu 6. 11. 2022 v 9:00 do kostela sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou. Společně se budeme modlit za misionáře a chudé lidi v misijních oblastech a bude připraven komentovaný obětní průvod se zástupci jednotlivých kontinentů se symbolickými dary. Zazní Hymna Papežského misijního díla dětí a po mši svaté bude připraven Misijní jarmark na podporu projektů Papežských misijních děl.

Těšíme se na společné slavení!

Pořadatel: Děkanství Rychnov nad Kněžnou, Misijní klubko Slatina nad Zdobnicí,  731 598 992