Misijní bohoslužba s Misijním jarmarkem v Rychnově nad Kněžnou

Popis:

Srdečně zveme na misijní bohoslužbu 7. 11. 2021 v 9:00 do kostela sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou, při které se aktivně zapojí děti z Misijních klubek. Společně se budeme modlit za misionáře a chudé lidi v misijních oblastech a bude připraven komentovaný obětní průvod se symbolickými dary. Zazní Hymna Papežského misijního díla dětí a po mši svaté bude připraven Misijní jarmark na podporu projektů Papežských misijních děl.

Těšíme se na Vás!