Jarní Misijní jarmark v Proseči

Popis:

Zveme Vás na Jarní Misijní jarmark, který proběhne v neděli 3. dubna 2022 po mši svaté (v 8.00 hodin) v kostele sv. Mikuláše v Proseči.

Výtěžek z Misijního jarmarku bude zaslán na pomoc chudým dětem prostřednictvím Papežského misijního díla dětí.

Těší se na Vás děti z Misijního klubka v Proseči!