Diecézní pouť rodin

Popis:

Stánek papežských misijních děl s nabídkou materiálů, možnost setkání, diskuze s diecézní ředitelkou PMD pro brněnskou diecézi.