Adventní Misijní jarmark v Písečné

Popis:

Zveme Vás v neděli 22. 12. 2019 do kostela sv. Kateřiny v Písečné, kde je od 10.45 do 12 hodin připraven Misijní jarmark na podporu projektů Papežského misijního díla dětí pro chudé děti v misiích. Více informací o projektech PMDD najdete zde

Na Misijním jarmarku jsou připraveny svícny, perníčky, zdobené svíčky, drobné dárky a výrobky dětí z Misijního klubka.

V 11 hodin bude sloužena mše sv. s rytmickým doprovodem.

Předem děkujeme za Vaši štědrost!